TR   /   ENG   

 

 

Duyurular

 

HİZMETLERİMİZ

 

Kira Kaybı Sigortası

Kira Kaybı Sigortası (Loss of Hire), gemilerin H&M Sigorta Poliçeleri kapsamındaki risklerden herhnagi birinin gerçekleşmiş olması nedeniyle geminin atıl kalacağı sürelerde, üzerinde anlaşılan günlük bir kira bedelinin Sigortacı tarafından teminat altına alınması ve ödenmesi esasına dayanır. Genellikle, tarafların anlaşmasına bağlı olarak, 14/60/60, 14/90/90 gibi süreler esas alınarak, poliçeler düzenlenir. İlk 14 günlük süre muafiyeti ifade ederken, ikinci 60 veya 90 günlük süre, Kira Kaybı poliçesinin bir kerede ödeyeceği max. gün sayısını belirtir. Üçüncü 60 veya 90 günlük süre ise poliçenin bir yılda max. ödeyeceği gün sayısını ifade eder.

 
 


Anasayfa | Kurumsal | Ekibimiz  | Hizmetlerimiz  |  Linkler  |  İletişim

2H Web Tasarım